Tanım:
Yaygın Gelişimsel Bozukluk, erken çocukluk döneminde başlayan Sosyal etkileşim, Dil gelişimi ve Davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur.
Bunlar;
•           Otizm
•           Rett Sendromu
•           Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu
•           Asperger Bozukluğu
•           Başka Türlü Adlandırılmayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Atipik Otizm)’ tur.
 
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programının Genel Amaçları
•           İşlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri,
•           Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri,
•           Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,
•           İletişim becerilerini geliştirmeleri,
•           Bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmaları,
•           Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri,
•           Akademik becerilerini geliştirmeleri,
•           Toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri
 
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı Modülleri
•           Eşleme Becerileri
•           Taklit Becerileri
•           Yönerge Takip Becerileri
•           Görsel Destek Kullanımı
•           Alıcı Dil Becerileri
•           İfade Edici Dil Becerileri
•           Oyun Ve Müzik Becerileri
•           Öz Bakım Becerileri
•           Günlük Yaşam Becerileri
•           Motor Beceriler
•           Sosyal Beceriler
•           Okuma Yazma
•           Matematik