Özel Yetenekli Çocuklar ve Oyun

Aksi düşünülse de Özel Yetenekli Çocuklar ve Oyun bir elmanın iki yarısı gibidir. Özel Yetenekli Çocuklar oyunlar ile zekasını ortaya koyar.  Zeka en genel tanımıyla düşünme, akıl yürütme ve bu zihinsel fonksiyonların bir amaca yönelik olarak kullanılabilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Özel Yetenekli Çocuklar için zeka oyunları ise, öğrencilerin zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi için birer araçtır. Üstün Yetenekli Çocuklar karşılaştıkları problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirirler.

Oyun aslında çocuk için ileride karşılaşacağı problemler için bir hazırlıktır. Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklar için oyunlar onların hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesini sağlar. Aynı zamanda zekâ oyunları oynarken Üstün ve Özel yetenekli çocukların bireysel ve takım halinde çalışma becerileri gelişir.

Üstün ve Özel yetenekli çocuklar için zeka oyunları onların problem çözmeye yönelik olumlu tutum geliştirmesi için özel araçlar olarak tanımlanabilir.

Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklar ve Özellikleri

Sadece Üstün ve Özel yetenekli çocuklar değil her insan karşılaştığı problemleri çözemediği takdirde bulunduğu toplum içinde sorunlar yaşayabilmektedir. Üstün ve özel yetenekli bireylerde diğer insanlardan farklı değildir. Onlarda kendilerinden beklendiği ölçüde karşılaşacakları problemlerin çözümünde önemli roller alacaklardır.

Üstün ve Özel yetenekli bireyler akranlarına göre zekâ, sanat ve liderlik özellikleri gibi alanlarda daha yüksek performans gösteren bireyler olarak tanımlanmaktadır.

Özel yetenekli öğrenci veya diğer tanımla Üstün yetenekli birey, üst düzey düşünme becerilerine sahip, anlık karar verme ve çözüm üretme gerektiren durumlarda akranlarına göre daha iyi performans sergileyen çözüm ve üreticilik gücü yüksek bireyler olarak tanımlanmaktadırlar.

Üstün yetenekli çocuklar ileriki yıllarda kendi yaşamlarında ve ülkenin geleceği ile ilgili konularda akıl yürütme becerileri ile çeşitli sorunlara çözüm bulacaklarına inanılan bireylerdir.

Üstün ve Özel yetenekli Bireylerin Eğitimi

Üstün ve Özel yetenekli bireylerin eğitimi önemlidir. Ancak ailelerin de bu çocular hakkında bilinçlendirilmesi, çocuklarını tanıması daha önemli yer tutmaktadır. Çalışmalar üstün yetenekli/zekalı çocukların eğitimi için açılan Bilim ve Sanat Merkezlerinin çok da faydalı olmadığını, bu kurumlarda yüzeysel ve geçici çözümler üretildiğini söylemektedir.

Üstün ve Özel yetenekli bireylerin eğitimi sürecinin iyi planlanması gerekmektedir. Ayrıca Üstün ve Özel yetenekli çocukların eğitiminde görev alan eğitimcilerin daha iyi donatılması gerekliliği vurgulanmaktadır. Üstün ve Özel yetenekli çocukların eğitimi üzerine yapılan çalışmalar okul, aile ve veli işbirliğinin yeterli olmadığını vurgulamaktadır. Bu kapsamda Üstün ve Özel yetenekli çocukların eğitimi için kullanılan zeka oyunları velilere de öğretilmesi gerekir.

Üstün ve Özel yetenekli çocukların eğitimi için kullanılan zeka oyunlarının ailelere de öğretilmesi okul ve veli yakınlaşmasını sağlaması açısından önem teşkil etmektedir.