Kurumumuza gelen bireyler öncelikli olarak değerlendirme sürecine alınırlar. Bu süreç, kurumumuza gelen bireyin tanınması ve uygulanacak eğitim programının belirlenmesi için önemlidir.
Kurumumuzda gelen her çocuk bireysel olarak değerlendirilmeye alınır ve değerlendirme sürecinde her çocuğun farklı bir birey  olduğu ve buna bağlı olarak da farklı özellikleri olduğu ilkesi göz önünde bulundurulur.
Değerlendirme, çocuğun; akademik, davranışsal, sosyal, dil-konuşma ve bilişsel özellikleri ile sahip olduğu yeteneklerini belirlemek amacıyla alanında uzman eğitimciler tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir.
 
Kurumumuzda bireyin tespit edilen bu özellikleri dikkate alınarak ve bireye uygun işlevsel beceriler seçilerek, özel eğitimci başkanlığında bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanır. Komisyonda özel eğitimci, psikolog, okul öncesi öğretmeni, çocuğun eğitiminden sorumlu öğretmeni ve aile bulunur. Eğitim programında izlenecek yöntem ve teknikler belirlenir.
Daha sonra çocuk bireyselleştirilmiş eğitimine başlar. Her eğitim seansı sonrasında öğretmen tarafından bireyin gelişimi hakkında aileye bilgi verilir. Aylık periyotlarla performans kayıt tablosu düzenlenerek bireyin gelişimi net olarak izlenir.